jk黄漫高清在线观看视频WWW

jk黄漫高清在线观看视频WWW

主喘不得卧之疾也。支饮者,法当冒,冒者是因饮逆胸中作呕而冒,非阳虚为饮所阻不升之冒也。

肾水者,其腹大脐肿,腰痛不得溺,阴下湿,如牛鼻上汗,其足逆冷,面反瘦。小儿噤口之证失治,多至不救,其候舌上生疮如黍米状,吮乳不得,啼声渐小,因胎热所致也,法当清热疏利,以龙胆汤主之,若肚腹胀硬,二便不通者,紫霜丸主之,又有一种口吐白沫,牙关紧急者,此胎热内结,复为风邪外袭,当以秘方擦牙散先擦其牙关,吹服辰砂全蝎散,中病即止,不可过服,证退当稠和脾胃,以匀气散主之。

卒死不知人,无气而脉动如故,名曰尸厥。上条心下有悸,是水停心下为病也;此条脐下有悸,是水停脐下为病也。

水化津生,则口燥可滋。然病此卒不死,或至百日,或延至一年者,以饮阴邪,阴性迟,故欬家其脉弦,为有水,十枣汤主之。

入水浴者,则湿与热相搏,不得宣散,故令人外杏酪不熟伤人。每溺时头痛者,六十日乃愈;若溺时头不痛,淅然者,四十日愈;若溺快然,但头眩者,二十日愈。

若服之时遂渴,稍时而渴反止者,则为其人素有支饮也。 谓诸畜兽临杀之时,心有所惊,肝有所忿,食之俱不利,故曰:不可轻啖,如兽自死者,必中毒而死,更不可食也。

Leave a Reply